O šahu

Teško je reći kada je tačno nastala ova drevna igra, ali smatra se da je šah nastao otprilike pre 2000 godina u Indiji. Igra se u početku zvala „čaturanga“ što znači četvorodelni, najverovatnije zato što je to bio naziv za vojsku koja se sastojala iz četiri roda, a figure su bile podeljene prema sastavu i poretku tadašnje indijske vojske: pešadija, konjica, slonovi i borna kola, a u sredini su se nalazili radža (kralj) i njegov savetnik mantrin (današnja kraljica). Kretanje figura određivalo se bacanjem kocke. Čaturangu u VI veku prihvataju Persijanci, a u VII veku od njih igru preuzimaju Arapi. Arapski naziv za šah je „šatrandž“. Šatrandž je izmenjena verzija čaturange, jer više kretanje figura ne određuje bacanje kocke, već logika i snalažljivost igrača. Upravo zahvaljujući Persijancima i Arapima, igra se u VIII i IX veku širi u Evorpu. Tokom vremena igra se menjala, umesto slonova ubačeni su lovci, a umesto bornih kola ubačeni su topovi (kule). Tokom XV veka u Italiji, igra doživljava bitne promene koje šah čine drugačijom igrom od arapskog šatrandža. Kasnije je bilo još promena (rokada, promocija pešaka, an pasan), pa šah sadašnji oblik poprima tek u XIX veku. Reči šah i mat su persijskog porekla. „Šah“ znači kralj, a „mat“ znači mrtav. Dakle, šah-mat znači: kralj je mrtav.

Dokazano je da deca koja se bave šahom, postižu bolje rezultate u školi. Šah kod dece razvija: strpljenje, kocentraciju, vizuelizaciju, kreativnost, apstraktno mišljenje, intuiciju, donošenje samostalnih odluka, sklonost ka planiranju, uči ih da prihvate poraz itd. Istraživanja su pokazala da redovno igranje šaha poboljšava aktivnost moždanjih ćelija i odlaže njihovo starenje, te da ljudi koji se bave šahom imaju manji rizik da obole od Alchajmerove ili Parkinsonove bolesti.

Prednosti i nedostaci načina treninga

Nedostaci treninga u šah klubovima i školama šaha:

-sporiji, skuplji i neefikasniji način rada
-grupni rad (manja efikasnost jer trener ne može maksimalno da se posveti samo jednom učeniku)
-problem prostora (mnogi klubovi nemaju sopstvene prostorije, pa za odigravanje svojih mečeva koriste tuđe)
-briga gde vam se dete nalazi i kada će se vratiti sa treninga
-troškovi prevoza (dolazak do mesta treninga, kao i povratak)
-gubici vremena na dolazak i odlazak sa mesta treninga

Prednosti onlajn treninga:

-najbrži, najjeftiniji i najefikasniji način rada
-individualni rad (maksimalna posvećenost i pažnja trenera učeniku, ali važi i obrnuto)
-problem prostora ne postoji (dodatne prostorije nisu potrebne)
-u svakom trenutku znate gde je vaše dete
-nema troškova prevoza
-ušteda vremena
-imate mogućnost da učite šah bilo gde da se nalazite i sa bilo kog mesta (u udobnosti vašeg doma, ali i ukoliko odete na neki put)